534-750-007
Grafolog na Śląsku

Szkolenia dla wymiaru sprawiedliwości

Posiadając wieloletnie doświadczenie prowdzimy szkolenia oraz konsulatcje dla wymiaru sprawiedlości. Ze szkoleń i konsulatcji grafologicznych najczęściej korzystają: Sądy, Prokuratury oraz Policja. Tematów konsulatcji i szkoleń jest wiele i zwykle wynikają one w toku prowadzonych postępowań przygtowawczych oraz przewodów sądowych.

Tematem szkoleń może być zasadniczo każda kwestia związana z badania dokumentów, w szczególności z zakresu badań porównawczych odrecznych zapisów, podpisów i paraf.

Serdecznie zapraszamy na szkolenia.

Copyright © 2016 Pracownia Ekspertyz Grafologicznych | dobre.media