534-750-007
Grafolog na Śląsku

Nasze doświadczenie

1) Nasi Eksperci wydali już kilka tysięcy opinii - posiadając styczność z bardzo rozmaitym przypadkami. Jedynie długa praktyka pozwala na prawidłową ocenę zjawisk występujących w piśmie ludzkim. Nasi Specjaliści wypracowali skalę częstotliwości występowania rozwiązań graficznych - a tym samym możliwości powtórzenia się konstrukcji graficznych.

2) Wykonali setki konsultacji i weryfikacji poprawności opinii innych biegłych. Badania błędów opinii dostarcza niezwykle cennych informacji dla postępowania oraz rozwija Naszych Grafologów. Weryfikacje ułatwiają unikać błędów, które popełnił już inny biegły. Sytuacje sporne często dotyczą trudnych sytuacji, które wzbogacają doświadczenie.

3) Tworzą doświadczone zespoły grafologów, którzy pełnią kolejne kadencje funkcji biegłego. Często opinie wykonywane są przez zespoły biegłych - działających niezależnie od siebie. Obniża to znacząco na możliwość występowania błędów. Daje większą pewność poprawności wyników końcowych oraz zwiększa wiarygodność i „moc” opinii.

3) Posiadają kierunkowe wykształcenie między innymi: Uniwersytet Wrocławski - Katedra Kryminalistyki oraz Akademia Polonijna - kierunek „Ekspertyza dokumentów”.

3) Korzystają z nowoczesnego oprogramowania komputerowego i sprzętu laboratoryjnego. Używamy programów wspomagających, które również niwelują możliwość występowania błędów. W trudnych przypadkach pomagają podjąć decyzje i właściwie zobrazować wyniki z badań.

4) Laboratorium korzysta z usług biegłych sądowych z zakresu badań pisma oraz dokumentów przy Sądach Okręgowych:
- w Katowicach,
- w Gliwicach,
- we Wrocławiu,
- w Częstochowie,
- w Bielsku–Białej,
- w Piotrkowie Trybunalskim,
- w Kaliszu,
- w Opolu,
- w Jeleniej Górze.

5) Współpracujemy również z biegłymi sądowymi z zakresu psychologii pisma przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Największą przydatność tego typu badań występuje w opiniach dotyczących testamentów. Pomagają one sprawdzić czy spadkodawca w momencie kreślenia testamentu był w pełni świadomy swojej decyzji oraz czy została ona wyrażona swobodnie.

6) Jesteśmy autorami książek o tematyce badań porównawczych pisma oraz badań psychologicznych pisma. Zapraszamy do lektury specjalistycznej.

7) Organizujemy szkolenia dla firm i osób prywatnych z zakresu psychologii pisma oraz ekspertyzy pisma i dokumentów.

Copyright © 2016 Pracownia Ekspertyz Grafologicznych | dobre.media