534-750-007
Grafolog na Śląsku

Nasi Klienci

Nasze Laboratorium wykonuje kryminalistyczne opinie grafologiczne na zlecenie:

- Sędziów,
- Prokuratorów,
- Funkcjonariuszy Policji,
- Funkcjonariuszy Celnych,
- Funkcjonariuszy Straży Granicznych,
- Urzędników Skarbowych,
- Adwokatów,
- Radców Prawnych,
- Notariuszy,
- Jednostek Samorządów Terytorialnych,
- Instytucji bankowych,
- Zakładów Ubezpieczeń,
- Spółek prawa handlowego,
- Osób fizyczny.

Na zlecenie wyżej wymienionych organów i osób fizycznych wykonujemy:

1. Ekspertyzy grafologiczne,
2. Ekspertyzy grafologiczne wykonywane przez Zespół Biegłych,
3. Weryfikacje opinii sądowych i prywatnych - w zakresie występowania błędów, braków i wewnętrznych sprzeczności,
4. Konsultacje grafologiczne,
5. Szkolenia grafologiczne.

Pisemne opinie zawierają szczegółowy opis badań, wyników z badań, wniosków końcowych oraz tablice poglądowe i zdjęcia. Cechą charakterystyczną Naszej Pracowni są czytelne i zrozumiałe opinie. Ujawnione zjawiska są szczegółowo opisane przy użyciu powszechnie używanego słownictwa. Opinia kryminalistyczna powinna zostać wykonana w ten sposób aby w łatwy sposób zweryfikować poprawność jej wykonania oraz czy tworzy ona logiczną całość.

nasi klienci

Copyright © 2016 Pracownia Ekspertyz Grafologicznych | dobre.media