534-750-007
Grafolog na Śląsku

Listy biegłych sądowych

Listy biegłych sądowych prowadzone są przy Sądach Okręgowych. Biegli grupowani są wokół danej dziedziny - specjalności, np. biegli z zakresu badań dokumentów. Listy udostępniane są głównie dla organów procesowych, jednakże stanowią one również źródło cennej wiedzy dla osób prywatnych chcących zlecić opnie prywatne. Po weryfikacji wpisu na listę biegłych danej osoby prywatny zleceniodawca ma pewność, iż zleca opinie osobie posiadającej wiedzę teoretyczną doświadczenie praktyczne oraz co ważne - jest to osoba niekarana z zasadami etycznymi.

Copyright © 2016 Pracownia Ekspertyz Grafologicznych | dobre.media