534-750-007
Grafolog na Śląsku

Które pismo łatwiej zidentyfikować?

Poziom wyrobienia pisma jest dość ważną cechą w przypadku badań porównawczych pisma. Cecha ta ma również wpływ na poziom trudności w opiniowaniu. Wynika to z faktu, iż nisko wyrobione pismo często niewiele różni się od wzorca szkolnego, impuls pisma i dynamika jest niska a cechy pisma są mało powtarzalne i nawykowe. Natomiast pismo dobrze wyrobione prezentuje ugruntowany powtarzalny wygląd, gdzie często widać indywidualne formy zespołów liter, impuls pisma jest wysoki a dynamika kreślenia jest znaczna. Ponadto poziom wyrobienia pisma odgrywa również inną rolę. W przypadku kiedy materiał dowodowy został nakreślony pisem dobrze wyrobionym a nasz probant ma niski poziom wyrobienia pisma - jest to dla nas cenna wskazówka, bo o ile poziom wyrobienia pisma można celowo obniżyć to z podwyższeniem już nie jest tak prosto.

Copyright © 2016 Pracownia Ekspertyz Grafologicznych | dobre.media