534-750-007
Grafolog na Śląsku

Koszt opinii biegłego grafologa

Produktem pracy biegłego jest opinia kryminalistyczna. Koszt opinii biegłego grafologa zależny jest od ilości czasu, który jest niezbędny do przygotowania rzetelnej ekspertyzy pismoznawczej. W opiniach procesowych na koszt opinii grafologicznej wynika z iloczynu ilości godzin pracy biegłego i stawki za godzinę pracy. Obliczenie kosztów dokumentowane w karcie pracy biegłego. W opiniach prywatnych nie ma sztywnych zasad obliczania kosztu opinii. W większości jest on wyliczany z góry na podstawie oceny skomplikowania i obszerności przedmiotu badań.

Copyright © 2016 Pracownia Ekspertyz Grafologicznych | dobre.media