534-750-007
Grafolog na Śląsku

Grafologia

Błędne stwierdzenie nieautentyczności podpisu

Częstym powodem błędnego stwierdzenia nieautentyczności podpisu jest niewłaściwa ocena zakresu możliwości psychomotorycznych dawcy prób podpisów. Oznacza to, że grafolog ocenia iż badany podpis nie mieści się w zakresie kreowanych przez probanta wariantów własnego podpisu...


Które pismo łatwiej zidentyfikować?

Poziom wyrobienia pisma jest dość ważną cechą w przypadku badań porównawczych pisma. Cecha ta ma również wpływ na poziom trudności w opiniowaniu. Wynika to z faktu, iż nisko wyrobione pismo często niewiele różni się od wzorca szkolnego, impuls pisma i dynamika jest niska a cechy pisma są mało powtarzalne i nawykowe...


Koszt opinii biegłego grafologa

Produktem pracy biegłego jest opinia kryminalistyczna. Koszt opinii biegłego grafologa zależny jest od ilości czasu, który jest niezbędny do przygotowania rzetelnej ekspertyzy pismoznawczej. W opiniach procesowych na koszt opinii grafologicznej wynika z iloczynu ilości godzin pracy biegłego i stawki za godzinę pracy...


Listy biegłych sądowych

Listy biegłych sądowych prowadzone są przy Sądach Okręgowych. Biegli grupowani są wokół danej dziedziny - specjalności, np. biegli z zakresu badań dokumentów. Listy udostępniane są głównie dla organów procesowych, jednakże stanowią one również źródło cennej wiedzy dla osób prywatnych chcących zlecić opnie prywatne...


Mikroskop do badań pisma

Jaki wybrać mikroskop do badań porównawczych pisma i podpisów. Z pewnością należy wybrać mikroskop stereoskopowy, a więc taki przez który patrzymy obojgiem oczu. Dobrze żeby był to mikroskop analogowy o dobrej jakości. Bardzo dobrej jakości mikroskopy produkuje polska firma, która posiada w swoim asortymencie mikroskop techniczny - charakteryzujący się odpowiednimi cechami do badań porównawczych pisma...


Prezentacja materiałów opinii grafologicznej

Czy warto zamieszczać wizualizacje materiałów badawczych w sprawozdaniu opinii grafologicznej? W naszej ocenie jest to bardzo istotny element. Umożliwia weryfikacje poprawności wyselekcjonowania materiału dowodowego i porównawczego. W jakimś stopniu umożliwia sprawdzenie jednorodności materiału porównawczego...


Co nazywamy ustną opinią biegłego?

Nie każdy wie co oznacza, iż biegły złożył ustną opinię na rozprawie sądowej. W znacznej ilości przypadków jest to następstwo opracowania przez biegłego, np. grafologa opinii pisemnej, która została złożona do akt sprawy. Sąd w przypadku wątpliwości lub pytań do opinii może wezwać biegłego do złożenia opinii ustnej uzupełniającej w trakcie rozprawy...

Copyright © 2016 Pracownia Ekspertyz Grafologicznych | dobre.media