534-750-007
Grafolog na Śląsku

Co nazywamy ustną opinią biegłego?

Nie każdy wie co oznacza, iż biegły złożył ustną opinię na rozprawie sądowej. W znacznej ilości przypadków jest to następstwo opracowania przez biegłego, np. grafologa opinii pisemnej, która została złożona do akt sprawy. Sąd w przypadku wątpliwości lub pytań do opinii może wezwać biegłego do złożenia opinii ustnej uzupełniającej w trakcie rozprawy. Opinia ustna wygląda podobnie jak przesłuchanie świadka na rozprawie, z tym że biegły nie opowiada o faktach, których był świadkiem tylko odnosi się do wydanej opinii oraz posiadanej wiedzy specjalnej.

Copyright © 2016 Pracownia Ekspertyz Grafologicznych | dobre.media