534-750-007
Grafolog na Śląsku

Cena opinii grafologicznej

Koszt ekspertyzy grafologicznej wykonywanej na zlecenie prywatne ustalany jest przed rozpoczęciem opracowania opinii kryminalistycznej. W celu ustalenia ostatecznej ceny opinii grafologicznej należy skontaktować się z Naszą Pracownią i określić jaki będzie cel opinii oraz rodzaju i ilość materiałów badawczych. Wspomniane informacje posłużą do szczegółowej wyceny kosztów i nakładów pracy poniesionych na wykonanie analizy grafologicznej. Po akceptacji kosztów opinii grafologicznej przez Klienta jeden z biegłych sądowych wykonuje badania grafologiczne. Opinia zawsze wykonywana jest w ściśle określony terminie. Po akceptacji kosztów przez Zleceniodawcę, cena ekspertyzy grafologicznej nie ulega zmianie.

Cena opinii grafologicznej procesowej wyliczana jest na podstawie ilości godzin pracy pomnożonych przez obowiązującą stawkę za godzinę pracy biegłego sądowego grafologa. W tym przypadku ostateczny koszt ekspertyzy grafologicznej nie jest znany przed rozpoczęciem analizy grafologicznej. Ostateczna cena obliczana jest po zakończeniu ekspertyzy grafologicznej - łącznie z pisemnym sprawozdaniem z badań i wnioskami końcowymi. W przypadku opinii procesowych można jedynie szacować koszty ekspertyzy grafologicznej oraz przewidywać czas potrzebny na jej wykonanie.

Nasi Eksperci czekają na kontakt, do którego gorąco zachęcamy.

Copyright © 2016 Pracownia Ekspertyz Grafologicznych | dobre.media