534-750-007
Grafolog na Śląsku

Błędne stwierdzenie nieautentyczności podpisu

Częstym powodem błędnego stwierdzenia nieautentyczności podpisu jest niewłaściwa ocena zakresu możliwości psychomotorycznych dawcy prób podpisów. Oznacza to, że grafolog ocenia iż badany podpis nie mieści się w zakresie kreowanych przez probanta wariantów własnego podpisu. Takie przypadki występują częściej w sytuacji gdy do badań wykorzystywany jest dość wąski i kreślony jedynie na polecenie materiał porównawczy. W celu uniknięcia wystąpienia ryzyka błędnego stwierdzenia nieautentyczności podpisu warto uzyskać szeroki materiał porównawczy, z dużą wariantowością podpisów oraz z podpisami bezwpływowymi probanta.

Copyright © 2016 Pracownia Ekspertyz Grafologicznych | dobre.media