534-750-007
Grafolog na Śląsku

Badania psychologiczne pisma

Tego typu badania można zastosować w przypadku potrzeby ustalenia:

Czy spadkodawca w momencie kreślenia testamentu holograficznego był w pełni świadomy podejmowanej decyzji?

Czy w obrazie pisma donosu widoczne są cechy pisma świadczące o cechach psychofizycznych jego wykonawcy?

Czy odręczne zapisy samobójcy wskazują, iż uskarżał się on na schorzenia, których cech mogą być widoczne w obrazie pisma?

Czy na podstawie odręcznych zapisów kandydata na stanowisko kierownicze można określić, iż wykazuje one oczekiwane cechy psychiki?

Jakim cechami psychiki charakteryzuje się przyszły małżonek? Czy może mieć skłonności do bigamii?

Czy list niedoszłego samobójcy wykazuje cechy pisma świadczące o silnej depresji?

badania psychologiczne pisma

Copyright © 2016 Pracownia Ekspertyz Grafologicznych | dobre.media