534-750-007
Grafolog na Śląsku

Badania pieczątek, maszynopisów, podłoża i środków kryjących

Przedmiotowe badania mogą doprowadzić do uzyskania odpowiedzi na poniższe pytania:

Czy oba maszynopisy zostały wykonane przy użyciu tej samej maszyny do pisania?
Czy indywidualne uszkodzenia i cechy maszyny do pisania pozwolą zidentyfikować maszynę do pisania, którą wykonano dowodową umowę?
Czy wydruk komputerowy anonimu jest zbieżny z wydrukami sporządzonymi przy użyciu zabezpieczonej drukarki?
Czy możliwe jest jednoznaczne odczytanie treści dokumentu, który został celowo zamazany długopisem?
Przy użyciu jakich urządzeń dokonano przerobienia aktu notarialnego umowy sprzedaży?
Czy w obrębie dowodowego podpisu widnieje podwójny relief pisma?
Czy cechy polisy ubezpieczenia wskazują, iż została ona podpisana „in blanco”, tzn. przed wypełnieniem jej treści?

badania pieczątek

Copyright © 2016 Pracownia Ekspertyz Grafologicznych | dobre.media