534-750-007
Grafolog na Śląsku

Badania autentyczności dokumentów

Opinie grafologiczne w tym zakresie w głównej mierze odpowiadają na pytania:

Czy dokument został przerobiony?

Czy dokument został podrobiony?

Czy dowód rejestracyjny pojazdu jest autentyczny i posiada autentyczne wpisy i odciski pieczątek?

Czy dowód osobisty posiada wszelkie wymagane zabezpieczenia?

Czy akt notarialny jest autentyczny i nie były rozszywany?

Czy cały dokument został zadrukowany jednym rodzajem drukarki?

Czy cały dokument został nakreślony jednym długopisem?

Czy treści dokumentu były przerabiane, np. poprze wyskrobanie, zamazanie, wywabiania, itp.?

Czy topografia umowy jest zgodna ze wzorcem?

Czy faktura została sporządzona przy użyciu tego samego programu komputerowego?

Czy podpisy na dokumentach są identyczne, a tym samym zostały skopiowane - przeniesione?

badania autentyczności dokumentów

Copyright © 2016 Pracownia Ekspertyz Grafologicznych | dobre.media