534-750-007
Grafolog na Śląsku

Autorskie książki

Doświadczeni praktycy polecają autorskie książki o tematyce grafologicznej. Warto przestudiować i porównać z własnymi doświadczeniami i wnioskami. Każda lektura wzbogaca naszą wiedzę i wspiera skuteczną ocenę. Nawet weryfikacja błędnych opinii grafologicznych jest niezwykle cennym doświadczeniem. Warto wiedzieć gdzie można popełnić błąd, jak go uniknąć i z czego ona wynika. Należy ustawicznie pogłębiać wiedzę i doświadczenie. Niestety im więcej doświadczeń tym więcej wątpliwości. Z pewnością w każdym przypadku należy zachować czujność i rzetelnie prowadzić badania - nie bagatelizując choćby najmniejszych wątpliwości. Życzymy bystrego umysłu i wyostrzonego wzroku.

Ekspertyza dokumentów
Wydanie: 2015 - Centrum Ekspertyz Grafologicznych
(Anita Iwanek, Radosław Iwanek)

Ekspertyza kryminalistyczna dokumentu
„Ekspertyza kryminalistyczna dokumentu - Metodologia i sprawozdania z badań. Część II”
(Anita Iwanek, Radosław Iwanek)

Książka
„Badania porównawcze pisma – Część I”
(Anita Iwanek, Radosław Iwanek)

Książka
„Badania psychologiczne pisma”
(Anita Iwanek, Radosław Iwanek)

Copyright © 2016 Pracownia Ekspertyz Grafologicznych | dobre.media